Velkommen til FOSA SA


ØrretKontakt oss

Fosa SA (Fjellstyrene i Opplands Settefiskanlegg), spesialister på ørret! Vi har vært i virksomhet siden starten i 1989. Fosa S/A produserer og selger settefisk i alle størrelser av ulike lokale stammer i Oppland.