Restriksjoner, tillatelser og stammer

Område

Ut fra de retningslinjer som gjelder for produksjon i dag har FOSA leveringsområde i Oppland fylke.
Vi har også enkelte leveranser utenom fylkesgrensa.Fra og med 2009 får vi bare levere fisk til Randsfjord og Begnavassdraget fra anlegget i Torpa.
Vi har derfor leid Hunderfossen fiskeanlegg på Hundorp for å kunne levere fisk til vann og vassdrag som sokner til Gudbrandsdalen.

Tillatelser

Frivillige utsettinger av fisk er betinget av tillatelse fra Fylkeskommunen. Dette er vanligvis kurant innenfor det området vi er tildelt.
Grunnen til at en skal ha slik tillatelse er for å forhindre at det kommer inn fisk fra områder som kan ha sjukdomsproblemer.
Tillatelser gis vanligvis inntil videre under forutsetning av årlig tilbakerapportering av hva som settes ut.

Stammer

Vi arbeider for å bruke lokale stammer så langt det er mulig.

FOSA har disse stammene i Torpa: Beito-Øyangen, Fullsenn, Randsfjorden, Grønsenn, Slidrefjord, Garin, Kippesjøen, Ullsjøen, Fjorda, Volbufjorden og Vassjøtjernet

I Hunderfossen har FOSA disse stammene: Gålå og Vinstern.