Tilbud settefisk 2024

Hvem er vi
FOSA SA er et andelslag som består av 9 fjellstyrer (Dovre, Lesja, Ringebu, Øyer, Gausdal, Torpa, Fåberg, Vestre Slidre og Øystre Slidre) og Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. Formålet er å drive produksjon av yngel og settefisk, drive utviklingsarbeid i forbindelse med denne virksomheten og å gjennomføre andre fellestiltak for medlemmene. FOSA selgerover halvparten av sin produksjon til andre enn andelshaverne og engasjerer seg også i produksjon av lokale stammer for andre.

Restriksjoner
Område

Ut fra de retningslinjer som gjelder for produksjon i dag har FOSA leveringsområde til Dokkavassdraget, Begnavassdraget og Mjøsa/Lågen vassdraget.

Fra og med 2009 får FOSA bare levere fisk til Dokka og Begnavassdraget fra anlegget i Torpa, og har derfor leid Hunderfossen fiskeanlegg på Hundorp for å kunne levere fisk til vann og vassdrag som sokner til Gudbrandsdalen.

Tillatelser
Frivillige utsettinger av fisk er betinget av tillatelse fra Fylkeskommunen. Det er kjøpers plikt å ha utsettingstillatelse i orden og sende årlig rapport om utsetting til Fylkeskommunen. Grunnen til at en skal ha slik tillatelse er for å forhindre at det kommer inn fisk fra andre vassdrag som kan spre sykdom eller ha uønsket påvirkning på fiskebestanden og økosystemet fisken lever i.

Stammer
Vi arbeider for å bruke lokale stammer så langt det er mulig. I 2024 har vi disse stammene:

Torpa:

Fullsenn/Finnefjorden, Randsfjorden, Grønsenn, Slidrefjord, Garin, Kippesjøen, Ullsjøen, Fjorda, Volbufjorden, Beito-Øyangen og Vassjøtjernet.

Hunderfossen:
Gålå og Vinstern.

Priser

Prisene pr. fisk i 2024 er disse:

Type Vekt Størrelse Pris eks MVA Pris inkl. MVA
Øyrogn 1,00 1,25
Utsettingsklar yngel 3,00 3,75
Startforet yngel til 1/7 Under 0,6 gr 4,00 5,00
Ensomrig settefisk 1 – 3 gr 5 – 7 cm 8,00 10,00
Små ettårig settefisk 3 – 10 gr 7 – 10 cm 19,00 23,75
Ettårig settefisk 10 – 25 gr 10 – 13 cm 24,00 30,00
Tosomrig settefisk 25 – 45 gr 14 – 16 cm 33,00 41,25
Små toårig settefisk 45 – 75 g 17 – 19 cm 41,00 51,25
Toårig settefisk 75 – 150 gr 20 – 24 cm 49,00 61,25
Flerårig fisk 150 – 270 gr 25 – 30 cm 70,00 87,50
Flerårig fisk 270 – 430 gr 30 – 35 cm 91,00 113,75
Flerårig fisk over 430 gr over 35 cm 111,00 138,70

Pakking og transport

FOSA transporterer ut det meste av fisken vi leverer med lastebil påmontert tanker med oksygentilførsel. Vi kjører jevnlig rundt i fylket med fisketransporter. Frakt er inkludert i fiskeprisen ved kjøp av fisk for over kr 15 000,-. Ved mindre leveranser avtales fraktkostnad i hvert enkelt tilfelle.

Vi har plastposer og oksygen på bilen og pakker gjerne i poser dersom det er aktuelt med bæring av fisken. Ved transporter på inntil 10 timer og vanntemperaturer under 15 grader er normene for pakking i hver pose:

– Ensomrig ca. 1 gram 500 – 1000 fisk.
– Ettårig ca. 15 gram 75 – 150 fisk.
– Tosomrig ca. 30 gram 50 – 100 fisk.
– Toårig ca. 120 gram 20 – 50 fisk.
– Flerårig ca. 300 gram 10 – 20 fisk.

Vi pakker selvfølgelig også på anlegget dersom det er aktuelt å hente fisken der. Pakking, oksygen og plastposer er inkludert i prisen på fisken.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere utsettingsbehov og få et godt tilbud.