Tilbud settefisk 2021

Hvem er vi
FOSA SA er et andelslag som består av 9 fjellstyrer (Dovre, Lesja, Ringebu, Øyer, Gausdal, Torpa, Fåberg, Vestre Slidre og Øystre Slidre) og Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. Formålet er å drive produksjon av yngel og settefisk, drive utviklingsarbeid i forbindelse med denne virksomheten og å gjennomføre andre fellestiltak for medlemmene. FOSA selgerover halvparten av sin produksjon til andre enn andelshaverne og engasjerer seg også i produksjon av lokale stammer for andre.

Restriksjoner
Område
Ut fra de retningslinjer som gjelder for produksjon i dag har FOSA leveringsområde i Oppland. Vi har også enkelte leveranser utenom fylkesgrensa.

Fra og med 2009 får vi bare levere fisk til Randsfjord og Begnavassdraget fra anlegget i Torpa. Vi har derfor leid Fossåa fiskeanlegg på Hundorp for å kunne levere fisk til vann og vassdrag som sokner til Gudbrandsdalen.

Tillatelser
Frivillige utsettinger av fisk er betinget av tillatelse fra Fylkeskommunen. Dette er vanligvis kurant innenfor det området vi er tildelt. Grunnen til at en skal ha slik tillatelse er for å forhindre at det kommer inn fisk fra områder som kan ha sjukdomsproblemer. Tillatelser gis vanligvis inntil videre under forutsetning av årlig tilbakerapportering av hva som settes ut.

Stammer
Vi arbeider for å bruke lokale stammer så langt det er mulig. I 2022 har vi disse stammene:

Torpa:
Fullsenn, Randsfjorden, Grønsenn, Slidrefjord, Garin, Kippesjøen, Ullsjøen, Fjorda, Volbufjorden og Vassjøtjernet.

Fossåa:
Gålå og Vinstern.

Priser

Type Vekt Størrelse Pris eks MVA Pris inkl. MVA
Øyrogn 1,00 1,25
Utsettingsklar yngel 3,00 3,75
Startforet yngel til 1/7 Under 0,6 gr 4,00 5,00
Ensomrig settefisk 1 – 3 gr 5 – 7 cm 8,00 10,00
Små ettårig settefisk 3 – 10 gr 7 – 10 cm 18,00 22,50
Ettårig settefisk 10 – 25 gr 10 – 13 cm 22,00 27,50
Tosomrig settefisk 25 – 45 gr 14 – 16 cm 30,00 37,50
Små toårig settefisk 45 – 75 g 17 – 19 cm 37,00 46,25
Toårig settefisk 75 – 150 gr 20 – 24 cm 44,00 55,00
Flerårig fisk 150 – 270 gr 25 – 30 cm 63,00 78,75
Flerårig fisk 270 – 430 gr 30 – 35 cm 82,00 102,50
Flerårig fisk over 430 gr over 35 cm 99,00 123,75
Fjellstyrene i Opplands Settefiskanlegg (FOSA S/A)

Pakking og transport
Vi transporterer ut det meste av den fisken vi leverer med lastebil påmontert tanker med oksygentilførsel. Vi kjører jevnlig rundt i fylket med fisketransporter. I prinsippet er det gratis transport på leveranser over ca. kr 10 000. Ved mindre leveranser går det som regel an å kombinere flere slik at totalvolumet kommer opp mot dette beløpet.

Vi har plastposer og oksygen på bilen og pakker gjerne ut i poser dersom det er aktuelt med bæring av fisken. Ved transporter på inntil 10 timer og vanntemperaturer under 15 grader er normene for pakking i hver pose:

– Ensomrig ca. 1 gram 500 – 1000 fisk.
– Ettårig ca. 15 gram 75 – 150 fisk.
– Tosomrig ca. 30 gram 50 – 100 fisk.
– Toårig ca. 120 gram 20 – 50 fisk.
– Flerårig ca. 300 gram 10 – 20 fisk.

Vi pakker selvfølgelig også på anlegget dersom det er aktuelt å hente fisken der. Pakking, oksygen og plastposer er inkludert i prisen på fisken.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere utsettingsbehov og få et godt tilbud.