Om Fosa Hvem er vi

FOSA SA er et andelslag som består av 9 fjellstyrer (Dovre, Lesja, Ringebu, Øyer, Gausdal, Torpa, Fåberg, Vestre Slidre og Øystre Slidre) og Ringsaker Jakt- og Fiskeområde.

Formålet Formålet er å drive produksjon av yngel og settefisk, drive utviklingsarbeid i forbindelse med denne virksomheten og å gjennomføre andre fellestiltak for medlemmene.

FOSA selger halvparten av sin produksjon til andre enn andelshaverne og engasjerer seg også i produksjon av lokale stammer for andre.

Fjellstyrene i Opplands Settefiskanlegg (FOSA SA)